Batu Aydınuraz

batu_aydinuraz22-201x300Dr. Batu Aydınuraz 6 Haziran 1973 tarihinde mikrobiyolog bir anne ve fizik profesörü bir babanın ikinci çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Alparslan İlkokulu’nda orta ve lise öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladı.1992 yılında,dahiliye uzmanı dedesi ve genel cerrahi uzmanı olan ablasının izinden giderek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı ve 1998 yılında “Tıp Doktoru” olarak mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. 2003 Haziran ayında uzmanlığını alan Dr.Aydınuraz, Haziran 2003 tarihinden Nisan 2010 tarihine kadar Prof.Dr.Hakan Şatıroğlu ile birlikte Gen-ART Tüp Bebek Merkezi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ,HŞ Tüp Bebek ve MEDICANA International Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde IVF sorumlu hekimi olarak çalışmıştır.Yine bu dönemde (2004-2005) Azerbaycan Bakü’de ülkenin ilk tüp bebek merkezinin kurulması ve ilk hastaların tedaviye alınmasında aktif görev almıştır.Mart 2010 ile Aralık 2015  tarihleri arasında kurucu ve sorumlu hekim olarak MEMORIAL Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde üreme tıbbı ve infertilite alanında kendi ekibi ile çalışmalarına devam etmiştir.Ocak 2016 tarihinden bu yana Dr.Mete Işıkoğlu ile birlikte Özel ANTALYA GELECEK TÜP BEBEK MERKEZİ’nde üreme sağlığı ve tüp bebek alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. Dr.Aydınuraz, Ecz.Öznur Aydınuraz ile evlidir;Defne ve Deren isimlerinde ikiz kız çocuk babasıdır.

Dernek Üyelikleri

  • TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği)
  • TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği)
  • ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZLERİ DERNEĞİ
  • ASRM (American Society for Reproductive Medicine) Üyeliği
  • ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) Üyeliği
  • T.E.D. Ankara Koleji Mezunlar Derneği Üyeliği

Yurtdışı Yayınlar (SCI kapsamındakiler)

1.Baltaci V, Satiroglu H, Unsal E, Uner O, Ergun MA, Batioglu S, Sonmezer M, Kabukcu C, Aydinuraz B, Aktas Y. Preimplantation genetic diagnosis in two couples with balanced reciprocal translocations. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Jul 28 PMID: 16876931

2.Baltaci V, Satiroglu H, Kabukcu C, Unsal E, Aydinuraz B, Uner O, Aktas Y, Cetinkaya E, Turhan F, Aktan A. Relationship between embryo quality and aneuploidies. Reprod Biomed Online. 2006 Jan;12(1):77-82. PMID: 16454940

3.Tufan AC, Satiroglu-Tufan NL, Aydinuraz B, Satiroglu MH, Aydos K, Bagci H. No association of the CAG repeat length in exon 1 of the androgen receptor gene with idiopathic infertility in Turkish men: implications and literature review. Tohoku J Exp Med. 2005 Jun;206(2):105-15. Review. PMID: 15888966

4.Atabekoglu CS, Sonmezer M, Aydinuraz B, Dunder I. Extremely elevated CA 125 level due to an unruptured large endometrioma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003 Sep 10;110(1):105-6. PMID: 12932883

5.Cok I, Donmez MK, Hakan Satiroglu M, Aydinuraz B, Henkelmann B, Kotalik J, Schramm KW, Concentration of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and dioxin-like PCBs in human adipose tissue from Turkish men. Chemosphere. 2007 Jan;66(10):1955-1961. Epub 2006 Sep 8

6. Concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and dioxin-like PCBs in adipose tissue of infertile men. Cok I, Donmez MK, Satiroğlu MH, Aydinuraz B, Henkelmann B, Shen H, Kotalik J, Schramm KW. Arch Environ Contam Toxicol. 2008 Jul;55(1):143-52. Epub 2008 Jan 1

7. Uterine rupture at the 29th week of subsequent pregnancy after hysteroscopic resection of uterine septum. Satıroğlu MH, Gözüküçük M, Cetinkaya SE, Aydınuraz B, Kahraman K. Fertil Steril. 2008 Dec 3

8. Live twin birth after successful treatment of a ruptured heterotopic pregnancy by laparoscopy Murat Gözüküçük, Şerife Esra Çetinkaya, Batu Aydınuraz, Korhan Kahraman, Mustafa Hakan Şatıroğlu Gynecological Surgery 04/2012; 8(2):239-241

9. Clinical pregnancy after uterus transplantation Erman Akar M,Ozkan O,Aydinuraz B,Dirican K,Cincik M,Mendilcioglu I,Simsek M,Gunseren F,Kocak H,Ciftcioglu,Gecici O,Ozkan O. Fertil Steril. 2013 Nov;100(5):1358-1363

10.Uterus transplantation: From animal models through the first heart beating pregnancy to the first human live birth.Ozkan O, Dogan NU, Ozkan O, Mendilcioglu I, Dogan S, Aydinuraz B, Simsek M.Womens Health (Lond). 2016 Jul;12(4):442-9. doi: 10.1177/1745505716653849. Review.PMID:27638900

11.Artificial oocyte activation after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection: A prospective randomized sibling oocyte study. Aydinuraz B, Dirican EK, Olgan S, Aksunger O, Erturk OK.Hum Fertil (Camb). 2016 Dec;19(4):282-288.PMID:27734719

Yurtiçi Yayınlar

1. ILTEMİR, Candan; CENGİZ, Bora; AYDINURAZ, Batu; SÖYLEMEZ, Feride Eosinophilic granuloma and pregnancy Gynecology Obstetrics and Reproduction Medicine, 2004,10(1):66-67

2.SÖNMEZER, Murat; ATABEKOĞLU, Cem; BERKER, Bülent; KABUKÇU, Cihan; AYDINURAZ, Batu; ŞATIROĞLU, Hakan Hysteroscopic treatment of uterine septum: Reproductive outcome Gynecology Obstetrics and Reproduction Medicine, 2001,7(2):106-108

3.M. Ziya GÜNENÇ, Banu BİNGÖL, Selçuk TABAK, Batu AYDİNURAZ Peritoneal Tuberculosis with Elevated Ca 125 Levels, a Diagnostic Challenge and Value of Laparoscopy and ADA Level in the Differential Diagnosis Gynecol Obstet Reprod Med,GORM, 2005; 11:215-217

4. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ve Pelvik Inflamatuvar Hastalıkta Güncel Bilgi Ve Yaklaşımlar Dr. Batu AYDINURAZa,Dr. Cihan KABUKÇUa,Dr. M. Hakan ŞATIROĞLUb Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2008;1(5):57-66

5. Infertil Çiftte Kadının Değerlendirilmesi Ve Tedavinin Düzenlenmesi Dr. Batu AYDINURAZ,Dr. Cihan KABUKÇUa,Dr. M. Hakan ŞATIROĞLU Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2008, 1(1):8-16

Poster Sunumları:

AA-10th Biennial Conference of Alpha, Scientists in Reproductive Medicine, 9–11 May 2014, Antalya, Turkey Fertilization and embryo quality with and without artificial oocyte activation in teratozoospermia after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection: a prospective randomized sibling-oocyte study Enver Kerem Dirican, Ozlem Aksunger, Leman Rasa Erel, Batu Aydinuraz        Memorial Hospital of Antalya RBM Online May 2014Volume 28, Supplement 1, Pages S13–S14

AB- PGDIS 2013 Congress 12 th International PGD Conference, Istanbul, 8-11 May 2013 Healthy ongoing pregnancy achieved by Preimplantation Genetic Diagnosis using array comparative genomic hybridization in a couple with reciprocal translocation carrier female and male with Klinefelter Syndrome: Case report E.K. Dirican, C. Beyazyurek, C.C. Yapan, O. Aksunger, Z. Salar, B. Aydinuraz, C.G. Ekmekci. Memorial Hospital of Antalya, Antalya, Turkey, 2Memorial Hospital, Istanbul, Turkey RBM Online 26 Suppl. 1 (2013) S1–S11

AC-Sixth International Symposium on Preimplantation Genetics (19-21 May 2005), London, UK

1.Relationship between embryo quality and aneuploidies Satiroglu H, Baltaci V, Kabukçu C, Ünsal E, Aydinuraz B, Üner Ö, Aktas Y, Çetinkaya E, Turhan F Gen ART Woman Health, IVF and Biotechnology Centre,Ankara Turkey RBM Online,Volume 10,suppl.2,2005

2.A simplified blastomere fixation technique Baltaci V*, Satiroglu H, Aydinuraz B, Unsal E, Uner O, Cetinkaya E, Kabukcu C, Aktas Y, Turhan F Gen ART Woman Health, IVF and Biotechnology Centre, Ankara, Turkey RBM Online,Volume 10,suppl.2,2005

AD-ASRM 2005 Philedelphia Trinucleotide (CAG) Repeat Length in Exon 1 of the Androgen Receptor Gene of Turkish Males with Idiopathic Infertility. A. C. Tufan, N. L. Satiroglu-Tufan, B. Aydinuraz, M. H. Satiroglu. Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey; Gen-Art Women Health, IVF and Reproductive Biotechnology, Ankara, Turkey; Ankara University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey.  Fertility and Sterility, Vol. 82, S179 September 2004

AE-European Human Genetics Conference 2006, Amsterdam, The Netherlands Preimplantation genetic diagnosis in two couples with balanced reciprocal translocation Baltaci V, Satiroglu H, Unsal E, Uner O, Ergun MA, Batioglu S, Sonmezer M, Kabukcu C, Aydinuraz B, Aktas Y Gen-Art Women Health, IVF and Reproductive Biotechnology, Ankara, Turkey; Ankara University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology,Ankara, Turkey. European Journal Of Human Genetics,Volume 14 Supplement 1,p.203 May 2006

AF-8th Internatonal Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara,TURKEY

1.Organochlorine Pesticide (OCP) and Polychlorinated Biphenyl (PCB) Levels in Adipose Tissue of Infertile Men T.Çalık Durmaz,M.H.Şatıroglu,B.Aydınuraz,C.Kabukçu,İ.Çok Gazi University,Faculty of Pharmacy,Department of Toxicology,Ankara,Turkey Ankara University School of Medicine,Department of Obstetrics and Gynecology,Ankara, Turkey Gen-Art Women Health, IVF and Reproductive Biotechnology, Ankara, Turkey FABAD J. Pharm. Sci., 31(1), 7-14, 2006

2.Levels of Dioxin-like PCB Congeners in Adipose Tissue of Turkish Men M.Keski Dönmez, İ.Çok, M.H.Şatıroğlu, B.Aydınuraz, B.Henkelmann, J.Kotalik K.W.Schramm Gazi University,Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology,Ankara,Turkey Ankara University School of Medicine,Department of Obstetrics and GynecologyAnkara, Turkey Gen-Art Women Health, IVF and Reproductive Biotechnology, Ankara, Turkey GSF-National Research Center for Environment and Health,Institute of Ecological Chemistry,Neuherberg,Germany FABAD J. Pharm. Sci., 31(1), 7-14, 2006

AG-V. Kongress der Deutsch-Türkischen Gynäkologengesellschaft II. Internationaler Kongress für Reproduktionsmedizin, May 2003, Antalya,Turkey

1.OP-014 PREMALİGN SERVİKS LEZYONLARINDA TELOMERAZ AKTİVİTESİNİN TANISAL DEĞERİ E.Şimşek, B. Aydınuraz, B. Özmen, A. Tükün, N. Kutlay, İ. Dünder, F. Ortaç

2. VP-003 VAGINAL CUFF PROLAPSUSUNDA WILLIAMS OPERASYONU DENEYİMİMİZ E.Şimşek, K. Kahraman, B. Aydınuraz, C. İltemir, C. Atabekoğlu, F. Ortaç

3.OP-038 NON-OBSTRÜKTİF AZOOSPERMİK İNFERTİLİTEDE TELOMERAZ HTERT KATALİTİK SUBÜNİTESİ, VİMENTİN VE SİTOKERATİN EKSPRESYONUNUN ICSI İÇİN GERM HÜCRE ELDE ETME YÖNÜNDE PREDİKTİF DEĞERİ B. AydInuraz, E.Şimşek, B. Özmen, L. Demirel1, K. Aydos, C. Ünlü,Ö. Tulunay

4.P-139 OVER KANSERİNDE ERKEN REKÜRRENSİN BELİRLENMESİNDE TELOMERAZ AKTİVİTESİNİN YERİ B. Özmen, F. Ortaç, A. Tükün, M. Güngör, B. Aydınuraz, E. Şimşek, T. Eroğlu Elmas, C. Atabekoğlu

5. P-146 NON-OBSTRÜKTİF AZOOSPERMİK İNFERTİLİTEDE SERUM FSH, LH, TOTAL TESTOSTERON DÜZEYİ VE TESTİS VOLÜMÜ İLE TESTİS DOKUSUNUN HİSTOPATOLOJİK MATÜRASYON BELİRTECİ OLAN JOHNSEN SKORUNUN ICSI İÇİN GERM HÜCRE ELDE ETME YÖNÜNDE PREDİKTİF DEĞERİ B. Aydınuraz, B. Özmen, E.Şimşek, L. Demirel, C.Ünlü, K. Aydos, .Ö.Tulunay

6.P-148 PREMALİGN SERVİKS LEZYONLARINDA SMEAR, YÖNLENDİRİLMİŞ BİYOPSİ VE NİHAİ PATOLOJİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI E.Şimşek , B. Özmen, B. Aydınuraz, C. İltemir, K. Kahraman, T. Eroğlu Elmas, İ. D.nder, F. Ortaç

7. OP-016 OVER KANSER‹ SECOND-LOOK OPERASYONUNDA POZİTİF SECOND-LOOK VAKALARIN BELİRLENMESİNDE TELOMERAZ AKTİVİTESİNİN YERİ B. Özmen, F. Ortaç, A. Tükün, M. Güngör, G. Gümüş, E. Şimşek, B. Aydınuraz, T. Eroğlu Elmas, K. Kahraman