Sık Sorulan Sorular

Aşağıdaki sorulara tıklayarak tüm soruların cevaplarını altında bulabilirsiniz.

EMBRİYO TRANSFERİ SONRASI GEBELİK NE ZAMAN BELİRLENİR?

Gebelik Testi Pozitif ( + ) İse

Sağlıklı gelişim gösteren gebeliklerde bhcg (gebelik testi), yaklaşık iki günde bir, değerini ikiye katlar. Bu nedenle pozitif sonuç alınan hastalarda ikinci bir kez gebelik testi yaptırılması genellikle istenilen bir durumdur.

Gebelik testi pozitif gelen olgularda yaklaşık 10-14 gün içerisinde gebelik kesesi ve kalp atmının görülmesi için vajinal ultrasonografi yapılır. Hasta bu dönem içerisinde ilaçlarını kesmeden kullanmaya devam etmelidir.

Kendiliğinden ya da tedaviye rağmen uzun süre gebelik oluşmamış çiftlerde yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan gebeliklerde düşük oranı normalden az da olsa yüksektir. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaşıldığında telaşlanmadan doktorunuzun önerilerini uygulayınız.

 

Gebelik Testi Negatif ( – ) İse;

Yeni bir denemeye en az 2 ay ara vererek başlanmalıdır. Bu dönem içerisinde gebe kalamamanın nedenleri araştırılarak ek testler yapılabilir. Pek çok kadın IVF yada mikroenjeksiyonu çok stres verici bulmaktadır. Sonuç negatif olduğunda ümitsizliğe kapılmadan yapılabileceklerle ilgili olarak muhakkak hekiminizle değerlendirme yapmak yararlı olacaktır.

EMBRİYO TRANSFERİ NEDİR?

Yumurta hücreleri alındıktan 24 saat sonra döllenmenin olup olmadığı, 48-72 saat sonra ise sağlıklı embriyonun gelişmiş olup olmadığı öğrenilir. Rahime yerleştirilecek embriyo sayısı kadının yaşına ve döllenmiş olan embriyo sayısına göre değişmektedir.

 

Döllenmiş Yumurtanın Rahime Yerleştirilme Aşamasının Özellikleri:

v  Yöntem çok basit olup ,anestezi gerektirmez, aşılama gibidir.

v  Döllenmiş embriyonun  rahime yerleştirilmesi işlemi ağrısızdır.

v  Bir kateter aracılığıyla embriyo rahim içerisine yerleştirilir.

v  İşlem süresi ortalama 5-10 dakikadır.

 

Döllenmiş Yumurta Rahime Yerleştirildikten Sonra Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

v  Anne adayı ünitede 1-2 saat dinlenmeye alınır.

v  1 gün yatak istirahati yapılır.

v  12 gün cinsel ilişkide bulunulmaması gerekir.

v  Kendisine reçete edilen ilaçları düzenli bir şekilde kullanır.

YUMURTA HÜCRELERİ NASIL TOPLANIR? OPU NEDİR?

Yumurtalar ultrason aracılığıyla doğrudan iğne aspirasyonu yöntemi ile vajenden karın boşluğuna girilerek alınır. Bu işlem sırasında vajen lokal anestezi ile uyuşturulur. İşlem sırasında hastanın konforunu artırmak için anestezi de uygulanmaktadır.OPU,bu işlemin İngilizce’deki karşılığı olan ‘oocyte pick-up’ kelimelerinin baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmadır.

Ultrasonografik görüntü yardımıyla yumurtalıklara ulaşılarak olgunlaşmış foliküller aspire edilir. Aspire edilen sıvı içerisinde toplanan yumurtalar eş zamanlı olarak laboratuarda işleme tabi tutulur. Yumurtaların toplanması ortalama 15-20 dakika sürer. Toplanan yumurta sayısı kadından kadına değişmekle beraber ortalama 3-15 adettir. Yumurtalar toplandıktan sonra lekelenme tarzında az miktarda kanama, kasık ağrısı olabilmektedir.

KOH (KONTROLLÜ OVERYAN HİPERSTİMÜLASYON) NEDİR?

KOH aşaması, belirli dozda ilacın belirli sürede enjeksiyon halinde kullanılarak yumurta geliştirilmesi sürecidir.

 

Yumurtalıklar Neden Uyarılır?

Yumurta sayısını artırmak, yumurtaların olgunlaşmasını sağlamak ve böylece döllenme şansını artırmak için uygulanır.

 

Yumurtalıkları Uyarma Aşamasının Özellikleri Nelerdir?

v  Bu amaçla kullanılan ilaçlar 8-13 gün süre ile kullanılır

v  İlac kullanılırken ultrasonografi ile (gerekirse kan testleri ( E2 -LH)) yumurta hücresinin gelişimi   izlenir.

v  Yumurta hücresinin gelişimi tamamlandığında, yumurtlamayı uyarmak için farklı bir enjeksiyon yapılmaktadır.

v  ‘Gonadotropin’ olarak isimlendirilen bu ilaç grubu güvenilir ve yan etki düzeyi düşük bir ilaç grubudur.

.

IVF-ET; ICSI-ET YÖNTEMİNİN AŞAMALARI NELERDİR?

  • Hormonları baskılama aşaması (uygulanıcak indüksiyon metoduna göre farklılık gösterebilir)
  • Yumurtalıkların uyarılma aşaması (yumurta üretilmesi için ilaçlar kullanılır)
  • Yumurtalıkları uyarılmasının takip edilmesi (ultrasonografi, gerekirse hormon testi)
  • Yumurtanın toplama aşaması (OPU)
  • Yumurta hücresinin döllenme aşaması
  • Döllenmiş yumurta hücresinin (embriyo) rahime yerleştirilme aşaması
  • Gebelik testi ve izleme aşaması
  • Bu işlemler hastanede yatışı gerektirmez.

 

IVF-ET; ICSI-ET YÖNTEMİNDE ÇOĞUL GEBELİK OLASILIĞI NEDİR?

Çoğul gebelik şansı az da olsa artmaktadır. İkiz ve üçüz olasılığı doğal yollarla gebe kalanlara göre daha fazladır. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri ile transfer edilecek embriyo sayıları belirli kriterlere bağlanmıştır ve sayı azaltılmıştır.Mart 2010′dan itibaren uygulanan yeni yönetmelik ile çoğul gebelik oranları daha da azalacaktır.Ancak gebelik hızının da düşeceği bir gerçektir.Bu nedenle yönetmeliğin özellikle transfer edilen embriyo sayıları açısından tekrar değerlendirilmesi ve yorumlanmasının bir zorunluluk olduğunu düşünmekteyiz.3 embriyo transfer edilmesi durumunda eğer gebelik gelişirse,%90-92 ihtimalle tekiz,%7-8 ihtimalle ikiz ve %1 oranında da üçüz gebelik izlenmektedir.

IVF-ET; ICSI-ET YÖNTEMİNDE BAŞARI ŞANSI NEDİR?

Her bir denemede başarı şansı infertilite nedenine ve anne yaşına bağlı olarak değişmekle birlikte %45-55’dir. Başka bir değişle bu yöntemi deneyen çiftlerde yaklaşık yarısı gebe kalabilmektedir. Fakat deneme sayısı artırıldığında gebelik oranları yükselmektedir. Başarıda en önemli etken , yöntemlerin, bu konuda yeterli bilgi, tecrübe ve isteğe sahip personel ile yeterli donanıma sahip ve her türlü yeniliği uygulayabilecek bir merkezde yapılmış olmasıdır.

IVF-ET; ICSI-ET YÖNTEMİ KAÇ DEFA DENENMELİDİR?

Eşlerin fizyolojik ve psikolojik açıdan yeni bir denemeye hazır olması tekrar tedaviye başlamak için gerekli şarttır. Uygulamalarda sayısal bir kısıtlama olmamakla birlikte anne adayının yaşı ilerledikçe gebelik oranları azalmaktadır. Uygulamalar arasında minimum 2 ay ara verilmesi gereklidir.

IVF-ET; ICSI-ET YÖNTEMİNİN UYGULANMADIĞI DURUMLAR NELERDİR?

v  Rahimi herhangi bir nedenle olmayanlara (doğuştan ve ameliyat ile),

v  Yumurtalıkları olmayan veya yumurtlaması imkansız olan kadınlara,

v  TESE (testisten sperm elde etme) yöntemiyle sperm bulunamayan olgularda uygulanmaz.

IVF-ET; ICSI-ET HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

v  Herhangi bir nedenle tüpleri tıkalı ya da hasar görmüş kadınlarda,

v  Spermlerin sayıca az yada sperme ait yapısal bozuklukların olduğu durumlarda,

v  Erkek yada kadına ait antikor problemlerinde,

v  Bazı endometriozis olgularında,

v  Sperm sayısı  ve hareketinin az olduğu durumlar,

v  TESE (testisten sperm elde etme) yöntemi kullanılarak, sperm elde edilen hastalarda

v  Anne veya babaya ait kromozomal bozukluklarda (preimplantasyon genetik tanı ile birlikte),

v  Nedeni açıklanamayan infertil çiftlerde uygulanır.

İN VİTRO FERTİLİZASYON/MİKROENJEKSİYON VE EMBRİYO TRANSFERİ (IVF-ET/ICSI-ET) NEDİR?

İn-vitro fertilizasyon (IVF), kadının yumurtalıklarından bir yada daha çok sayıda olgun yumurta hücresinin alınarak bunların, kadının eşinden alınan sperm ile vücut dışında laboratuvar şartlarında, özel bir ortamda döllenmesidir. Döllendirme işlemi iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki klasik IVF olarak adlandırılan, spermin ve yumurtanın yardım olmadan birleşmesi, diğeri ise mikroenjeksiyon (ICSI) olarak adlandırılan spermin mikro aletler aracılığı ile yumurtanın içine enjeksiyonudur.

Embriyo transferi(ET) ise döllenen bu yumurtaların rahime, ince bir kateter aracılığı ile yerleştirilmesidir.