Hipotirodinin endemik olarak izlendiği ülkemizde, tedavi aşamasındaki çiftlerde de azımsanamayacak oranda tiroid bezi patolojileri izlenmektedir. Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi), yetersiz hormon salgılaması (hipotiroidi) ya da vücudun tiroid bezine saldırması-otoimmün tiroid hastalıkları (Hashimoto tiroiditi) nedeni ile hormonal dalgalanma gebelik arzulayan ya da tedavi altındaki hastalarda dikkatle değerlendirilmesi

Gereken durumları oluşturmaktadır. Son zamanlarda çıkan yayınlarda ,özellikle TSH hormonunun 2,5 mikroIU/ml üzerinde olan olgularda kendiliğinden gelişen gebeliklerde dahi problemler olabileceğine vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ya da tüp bebek sonrası gelişen gebeliklerin erken kayıplarında altta yatan tiroid patolojilerine dikkat edilmelidir. Özellikle Hashimoto tiroiditi olgularında Anti-TPO (anti-tiroid peroksidaz enzimi) ile durumun tayini, iyod takviyesi, (tiroid hormonlarının kullanılması) başarı şansını artıracak bir tedavi olarak göz önünde bulundurulmalıdır.