İnfertilite tanımı itibarı ile 1 yıl korunmasız bir birlikteliğe rağmen gebelik oluşmaması durumunu ifade eder.

1 yılı aşkın bir süredir korunmasız cinsel birlikteliğe rağmen henüz bir gebelik gelişmedi ise doğal mekanizmalarda aksayan birtakım sorunların olması söz konusudur. Bu sorunların, eşlerin herhangi birinden kaynaklanması söz konusu olabileceği gibi her ikisinde de gebeliğin gelişmesi ve devam etmesine engel olabilecek birden fazla problem olabilir.

İnfertilite Türkçe’de “kısırlık” olarak karşılığını bulurken, gerçekte bu tanım çocuk sahibi olma yönünde çoğu zaman aşılması mümkün birtakım sorunları ifade etmektedir. Oysa “kısırlık” yani “sterilite”, infertilite tanımından farklıdır ve çocuk sahibi olmanın mümkün olmadığı bir uç noktayı tanımlamaktadır. Bu nedenle “infertil çiftleri” neden ortaya çıkana kadar “ kısır” olarak tanımlamaktan kaçınılmalıdır.