TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE IMSI TEKNİĞİ NEDİR?

IMSI : intrasitoplazmik morfolojiye göre seçilmiş sperm injeksiyonu (Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection)

IMSI, tüp bebek tedavisinde spermin daha yakından ve detaylı incelenmesi sağlayan bir tekniktir. IMSI yönteminde sperm çok gelişmiş mikroskoplarla ortalama 6000-8000 kez büyütülerek normal tüp bebek yöntemine göre sperm seçme kalitesini artırmaktadır. Bu sayede embriyo gelişiminin ve döllenme oranlarının daha iyi olması sağlanır.


IMSI yöntemi ne gibi avantajlar sağlar:
IMSI yöntemi ile sperm içerisinde oluşabilen vakuollere kadar detaylı bir şekilde gözlenebildiği için daha kaliteli spermler seçilebilmektedir.
– Daha kaliteli sperm seçilmesi döllenme oranını arttırır.
– Daha kaliteli spermlerle oluşan gebeliklerde düşük olma riskini azaltır.
– Daha kaliteli spermlerle oluşan gebeliklerde genetik hatalar daha az olacağı için ileri yıllarda çocukta meydana gelebilecek muhtemel bazı hastalık riskleri de azaltılmış olur.

– IMSI sayesinde DNA (genetik) hasarlı sperm seçilme ihtimali azaltılmış olur.
– Sperm kalitesi ve sayısı az olan erkeklerde avantaj sağlar.