Güncel tüp bebek tedavileri klinik verilerin 40 yıllık,modern tıbbın ise son 60 yıllık verilerinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkmış tedavilerdir.İleri teknoloji ve yüksek maliyetli yatırımlar sonucunda,bugün çocuk sahibi olmakta güçlük çeken pek çok çiftin yüzünü güldürür hale gelmiştir.Klinik uygulamaların sonuçları ışığında farklı durumlar için değişik protokoller,ilaçlar geliştirilmiş ve çok ufak değişiklikler dışında,tüp bebek tedavisi artık standart bir tedavi halini almıştır.Birçok hekim ve merkez için de tedavi yaklaşımı ve süreci standartlaşmış,gebelik oranları sabitlenmiş,adeta süreç rutine dönmüştür.
İşte bu noktada,özel ilgi gereken çiftlerle ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlamaktadır.Uzun yılların birikimi sonucunda ulaşılan ‘yaşa bağlı gebelik oranları’, over rezervini tanımlayan ve tedavi sonuçlarını n projeksiyonunu yapan ‘kritik hormon değerleri’,ileri yaşta olan çiftlerin tedavi süreçlerini çoğu zaman başlamadan bitirmektedir.Belki genel olarak tedavinin zorlu süreçleri ile ilgili bilgi eksikliği,’zaman ayırmak’ gibi tedavinin en önemli sürecini üstlenmekten kaçınmak, gebelik gelişmemesi durumunda oranların genel olarak düşüşe geçeceği gibi endişeler sonunda,bilhassa 37 yaş üzerinde olan çiftlerin ‘sadece rakamlarla’ baş başa bırakılmaktadır.
Oysa şartlar zor da olsa,tedavi ile ilgili ‘gerçek bilgi ve sonuçları’ çiftler ile paylaştıktan sonra, kararı çiftlere bırakmanın daha doğru olduğu kanısındayım.Elbette oranlar yüksek olmasa da,40 yaşından sonra gebelik oranlarının dramatik olarak düştüğünü ve 44 yaş sonrasında tüp bebek yöntemi ile pratik olarak gebelik oranlarının ‘% 0’ (yanlışlık yok,yazı ile yüzde sıfır) olduğunu bilmekteysek de,40 yaş sonrası,44 yaş sonrası rezervi düşük hastalarda pek çok gebelik ile karşılaştığımız da bir gerçek.Üreme tıbbı ile uğraşan hekimler olarak,hastalara şansı biz vermeyelim;çiftler kendi tedavi şanslarını denerken gitmeleri gereken doğru yolda onlarla beraber yürüyelim.Düşük doz ilaç kullanımı,doğal siklusta yapılan uygulamalar,düzensiz yumurtlaması olan kadınlarda belirli aralıklarla gelişen foliküllere müdahale edip,döllenme gelişir ve dondurma kriterlerini sağlarsa dondurup,sonrasında embryoların transferi gibi seçeneklerin olduğunu,standartları olmamakla birlikte çiftlere gebelik şansı verebilecek uygulamaların varlığı unutulmamalıdır.