EMBRİYOSKOP;

-Bebek adaylarının 24 saat gözlem altında tutulması gebelikle sonuçlanacak doğru embriyo seçim şansını yükseltir.

– Sistemin otomatik olarak tüm embriyoları 10 dakikada bir kontrolü.

– Embriyoların gelişim ve değişmelerini gözden kaçırmayan gelişmiş mikroskop sistemi mevcuttur.

-Embriyo gelişimi boyunca dış ortamla temasın tamamen engellenmesi.

-Embriyoların gece gündüz 24 saat gözlem imkanı sunarak bölünme zamanlarının kesin olarak tespiti.

-Embriyo gelişimi için ortamın maksimum verimlilikte ve en iyi şartlarda korunmasını sağlar.

-İstenilen her aşamada el değmeden embriyo değerlendirilmesi.

– Embriyo gelişiminin her anında ortam havası ve sıcaklığının takibi ve sabitliğinin sürdürülmesi.

-Ortam havasının sürekli olarak temizlenmesi (%99.97 saflık)

-İnsan hatalarından doğabilecek risklerin sıfıra indirilerek aynı embriyoyu farklı kişilerin de isterlerse defalarca değerlendirilmesi imkanı sunması.

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği Kongresi’nde Ekim 2011’de yayınlanan en son verilere göre dünyaca ünlü kliniklerde 1600’den fazla tedavi siklusunda EmbriyoScope kullanılmış ve standart inkübatör kullanımına kıyasla gebelik oranlarında ortalama %8’lik bir artış gözlenmiştir. Halen 20 ülkede 3500’den fazla tedavi siklusunda Embriyoscope cihazı kullanılmaktadır. Artış siklusun özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Embryoscope nedir?

Embriyoscope içerisinde otomatik olarak kamera kaydı yapan bir mikroskobun kurulu olduğu, embriyoların döllendikleri andan anne rahmine transfer edildikleri ana kadar güvenli bir şekilde gelişimlerini sağlayan bir inkübasyon sistemidir.

Nasıl çalışır?

Embryoscope içerisinde geliştirilen her bir embriyodan belirli aralıklar ile görüntü alınır. Alınan görüntüler embriyo transferi öncesinde detaylı bir şekilde değerlendirilerek rahme tutunma potansiyeli en yüksek olan embriyonun seçimi sağlanır. Değerlendirme sırasında embriyolar hiç bir şekilde inkübatör dışına çıkarılmadığından, çevre şartlarından  (sıcaklık ve gaz değişiklikleri, doğrudan ışığa maruz kalma vb.) doğabilecek olumsuz etkilerin de önüne geçilmiş olur ve daha kaliteli bir embriyo gelişimi ve seçimi sağlanır, dolayısıyla başarı şansı en yüksek seviyeye çekilmiş olur.