Toplumun tüketim adına istismar edildiği alanlar içerisine son 6-7 yıldır maalesef 20′li haftalar sırasında yapılan yapısal anomali ultrasonografi (target ultrasonografi-ileri düzey fetal tanı sonografisi) incelemesi de dahil olmuştur. Bebek bekleyen çiftler yapılan işlemin çoğu zaman ne amaçla yapıldığını bilmeden teknolojik harikalara masraf yapmakta ancak işin özü bu noktada kaybolmaktadır. Fetal tarama ultrasonografisi fetal gelişimin belirli haftalarında bu konuda tecrübeli kadın doğum uzmanları ya da radyologlar tarafından yapılan, fetal gelişimin, organ gelişim ve yerleşiminin, plasental yerleşim ve fonksiyonun değerlendirildiği, kromozomal ya da tek gen düzeyinde olabilen bir takım genetik / sendromal belirteçlerin tarandığı bir muayenedir. Tarama testleri ile bütünlük arz eder tarzda yapılmalı ve sonuç bunların ışığında tekrar gözden geçirilmelidir.

Aslında fetal sonografik takip daha 11.gebelik haftasında işaretleri aramaya başlamaktadır. Bilhassa fetal kardiyak inceleme gebeliğin çok erken dönemlerinde ileride ortaya çıkabilecek patolojileri ortaya koyabilmektedir. Duktus venozusun Doppler sonografik incelemesi, triküspid kapağın incelenmesi önemli problemleri ortaya çıkarabilir.

Yapısal fetal anomali ultrasonografisi gebeliğin 20-24.haftasında iki boyutlu, konvansiyonel ultrasonografik cihazlarla yapılan bir tarama ultrasonografisidir. Bu muayenede,anne karnındaki bebeğin gelişimi yanında,70-80 farklı parametre incelenerek organ sistemlerindeki gelişimin normal olup olmadığı değerlendirilir.Yine bu incelemede, ’soft marker’ olarak tabir edilen birtakım sonografik belirteçlerin varlığı araştırılarak tarama testlerinde ifadesini bulmayan ancak bebekte bir sorunu işaret edebilecek ve ileri doğrulama testlerini gerekli kılabilecek (amniosentez,kordosentez gibi) durumlar araştırılır.