Gebeliğin 16.-18. haftası arasında yapılan 3′lü tarama testi, inhibin A’nın da teste eklenmesi ile 4′lü tarama testi adını almıştır. Bu yeni parametre’nin eklenmesi ile özellikle Down sendromu (trizomi 21) için yüksek risk varlığını %85 gibi bir doğruluk ile işaret etmektedir. Özellikle ikili tarama testinin yavaş yavaş terkedildiği bu dönemde ense saydamlığı (nuchal translucency) ölçümü,burun kemiği (nasal kemik) olçümü,duktus venozus’un ve triküspid kapağın Doppler sonografi ile incelenmesi 11.-14. haftada yeterli olmaktadır.Bu ölçümler normal sınırlarda ise ileri bir tarama testi yapmak anlamsızdır. Ancak 16.18.haftada 4′lü tarama testi ile sadece Down sendromu ile ilgili değil, Turner sendromu, açık nöral tüp defekti, triploidi, trisomi 16 mozaisimi, Smith-Lemli-Opitz sendromu, and steroid sulfatasz eksikliği ile ilgili artmış risk %85 hassaslıkla tespit edilebilir. Böyle bir durum varsa tanı koydurucu testler (amniosentez, detaylı USG/targeted USG gibi) uygulanmalıdır. İkili tarama testi ve dörtlü tarama testinin birlikte yorumlanmasını ifade eden ”entegre edilmiş test” ile yüksek risk (test değerinin 1/150 sınırının altında olması) %90 duyarlılıkla tespit edilebilmektedir.Unutulmamalıdır ki tarama testleri tanı koymaya yarayan testler değildir. Mevcut bir tıbbi durum için sahip olunan riski o an için tespit ederler. O an için yüksek risk varsa ve bu hassas bir tarama testi ile yakalanmışsa,tanı koydurucu testleri yapmak yönünde hasta bilgilendirilmelidir.