Tekrarlayan tüp bebek tedavisi başarısızlığı ardısıra yapılan 2 veya daha fazla sayıda denemeye rağmen gebelik elde edilememesi durumunu ifade eder. Hem tedavi gören çiftler hem de klinisyen için zor bir durumdur. Çiftler açısından, maddi boyutların yanında psikolojik açıdan da göğüslenmesi güç olan bu durum, hastayı takip eden klinisyen üzerinde de baskı oluşturmaktadır.Bu tip durumlarda adeta kurtarıcı ve derde deva olacak umudu ile pek çok tedavi ek olarak tüp bebek uygulamalarına eklenmektedir. Ancak bu uygulamaların pek çoğu kanıta dayalı tıp açısından dikkate  değer bulunmamaktadır.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı durumlarında öncelikle incelenmesi gereken tedavi sırasında uygulanan ilaçların dozları,süresi ve hormonal değişiklikler olmalıdır.Özellikle tedavi sırasında hiperstimülasyon (aşırı uyarılma) olsun ya da olmasın yüksek estradiol düzeyleri,tedavinin başarısız olmasının nedeni olabilir. Çünkü yüksek estradiol düzeyleri sanılanın aksine özellikle implantasyon (rahim zarına tutunma) aşaması üzerine olumsuz etki etmektedir. Hiperstimülasyon olgularında olduğu gibi, embriyoların dondurulması da takip eden sikluslarda endometrial hazırlık yapıldıktan sonra transfer denenebilir.

Değerlendirilmesi gereken veriler arasında embriyo kalitesi önemli yer tutar. Morfolojik değerlendirmenin nasıl yapıldığı ve nasıl derecelendirme yapıldığı önemlidir. Bir diğer husus ise transferin nasıl yapıldığı ve transferin sonucudur. Bu durumlar ile ilgili bilgi gebelik gelişmemesi ile ilgili nedenleri ortaya koyabilir.