Embryoların Dondurularak Saklanması

Embryo transferinden sonra halen iyi kalitede embryo varsa dondurularak saklanması yönünde hasta bilgilendirilmelidir. Taze sikluslarda en iyi şartlarda %45-55 arsı değişen gebelik oranları,aynı oranlarda da hastanın gebe kalamayacağı anlamına gelmektedir.Bu nedenle eğer hastanın dondurulup saklanmaya imkan verecek sayı ve kalitede embryosu varsa hasta, olası bir başarısızlık sonrasında tekrar aynı ilaçları kullanmak zahmetinde kalmadan transfer şansına sahip olabilmektedir.

Bazen özellikle OHSS (ovaryen hiperstimülasyon sendromu) yaşanan olgularda elde edilen tüm embryolar dondurulmakta ve yüksek estrodiol düzeylerinin olumsuz etkileri geçtikten sonra embryo transferi yapılması yoluna gidilmektedir.

Dondurulmuş embryo transferlerinde başarı oranı %30-35 civarındadır ve dondurulduktan sonra transfer edilen embryoların sayı ve kalitesi ile yakından ilgilidir.

Embryoların dondurularak saklanmasının en önemli getirisi,başarısız olgularda 2.defa yapılacak tüp bebek işlemlerine kıyasla tedavi maliyetlerini belirgin olarak azaltmasıdır. Bir diğer avantajı da 2. bebeklerini isteyen çiftlere daha az zahmet ve maliyetle bu şansı vermesinden kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde dondurulan embryoların saklama süresi yasal olarak 3 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Assisted Hatching

İnsan embryoları zona pellucida ismi verilen koruyucu, glikoprotein yapıda bir kılıf ile çevrelenmişlerdir. Hastadan hastaya kalınlığı değişen bu kılıfın , in-vitro ortamda geçirdiği süre ve işlemler sırasında sertleştiği bilinmektedir.Ayrıca ileri yaş hastalarda da ,genç yaşlara nispeten daha sert bir zona vardır. Bir embryonun implante olabilmesi yani ana rahmine tutunabilmesi için ilk olarak bu koruyucu kılıfı kırması gerekmektedir. İyi kalitede embryo transferine rağmen gebelik gelişmedi ise sebep olarak zonadaki kalınlık ve sertlik mutlaka akla gelmelidir.

Assisted hatching denen işlem, mekanik yolla ya da lazer yardımı ile zonada yapay bir açıklık oluşturmak ve embryoner trofoblastik dokunun zona dışına çıkışını kolaylaştırma işlemidir.

Seçici olmadan her hastaya yapılabileceği gibi,işlemin özellikle lazerle yapılan tipinin hangi noktaya kadar canlı hücreye zarar verdiğini kesin olarak bilemememiz nedeni ile sadece 35 yaş üzeri ve/veya 3 kez iyi kalitede embryo transferine rağmen gebelik gelişmemiş hastalara yapılması önerilmektedir.

Doğal Siklus’ta Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisinin istenmeyen etkilerinden olan çoğul gebelik ve ilaçların olumsuz etkilerinden kaçınmak isteyen çiftlere, bazen de fertilite ilaçlarının daha önce kullanılmasına rağmen follikül geliştiremeyen hastalarda kendiliğinden gelişen 1 ya da 2 folliküle önerilen bir yöntemdir. Fertilite ilaçlarının yardımı olmadan kadının kendiliğinden geliştirdiği yumurtalar toplanır, döllenir ve transfer edilir. Bu tip olgularda başarı şansı %5-10 arasında değişmektedir.